• Danh từ giống đực

  (danh từ giống cái pécheresse)

  Kẻ phạm tội
  Pécheur repenti
  kẻ phạm tội đã hối lỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X