• Tính từ

  Quá hạn
  Passeport périmé
  giấy hộ chiếu quá hạn
  Lạc hậu, lỗi thời
  Conception périmée
  quan niệm lạc hậu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X