• Danh từ giống đực

  Tấm chùi chân
  (nông nghiệp) chiếu rơm (che cây)
  Dải rơm tết (để làm mũ); (để làm mũ); mũ rơm tết
  (nghĩa bóng) kẻ qụy lụy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X