• Tiêu bản:Paratonnerre

  Danh từ giống đực
  Cái chống sét, cột thu lôi
  (nghĩa bóng) người đỡ đòn (cho người khác)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X