• Tính từ ( không đổi)

    Filtre passe-bande
    ) ( radiô) cái lọc băng

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X