• Danh từ giống cái

  Sự kiên nhẫn, tính nhẫn nại
  Sự kiên trì
  (đánh bài) (đánh cờ) sự phá trận
  Thán từ
  Gắng chút nữa! cố chờ! đừng nóng!
  Coi chừng!
  Danh từ giống cái
  (thực vật học) cây chút chít tây
  Phản nghĩa Brusquerie, exaspération, impatience

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X