• Ngoại động từ

  (hàng hải) kéo (dây) bằng tay
  Đo bằng bàn tay (chiều dài cây lanh...)
  Đeo bao tay mà khâu (thợ da)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X