• Danh từ giống đực

  Đình, đình tạ
  Chòi
  (kiến trúc) tòa, cánh, chái (trong một ngôi nhà)
  Vành (tai)
  Loa
  (tôn giáo) khăn phủ (bình, bánh thánh...)
  Cờ hiệu; cờ
  (từ cũ; nghĩa cũ) lều vải (của quân đội)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X