• Tính từ

  (thuộc) vùng Pi-các-đi ( Pháp)
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) tiếng Pi-các-đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X