• Danh từ giống cái

    (sinh vật học; y học) sự nhiễm sắc tố
    Sự pha màu (chất sơn...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X