• Tiêu bản:Plume

  Danh từ giống cái
  Lông (chim), lông vũ
  Ngòi bút
  Mai (của con mực thẻ)

  Danh từ giống đực

  (thông tục) giường
  Au plume
  vào giường đi! đi nằm đi!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X