• Danh từ giống cái

  (y học) sự chọc, sự chọc hút
  Ponction lombaire
  sự chọc ống sống
  Sự trích tiền
  Ponction faite au budget
  sự trích tiền quỹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X