• Danh từ giống đực ( không đổi)

  Cái đèo hàng
  Porte-bagages [[dune]] bicyclette
  cái đèo hàng ở xe đạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X