• Danh từ giống đực

    Sự ngâm mủn (giẻ làm giày)
    Sự phơi ẩm (đất làm đồ sứ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X