• Danh từ giống đực ( không đổi)

    Thuyền đẩy chân (đáy bằng, có thề dùng chân đạp mà đẩy đi trên bùn)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X