• Danh từ

  Nhà thực hành
  Les théoriciens et les praticiens
  những nhà lý luận và những nhà thực hành
  Thầy thuốc thực hành
  Thợ đẽo phác (cho nhà điêu khắc)
  (từ cũ, nghĩa cũ) luật gia lành nghề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X