• Danh từ giống cái

  Sự phóng ra, sự bắn ra, sự phun ra; vật phóng ra, chất phun ra
  Projection d'obus
  sự phóng đạn súng cối
  Projection d'eau
  sự phun nước ra
  Projections volcaniques
  chất núi lửa phun ra
  Sự chiếu; hình chiếu; tia chiếu
  Projection cinématographique
  sự chiếu phim
  Plan de projection
  (toán học) mặt phẳng chiếu
  (tâm lý học) sự ngoại xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X