• Danh từ giống đực

    (động vật học) chân giả
    (thực vật học) nhánh sinh sản (của rêu)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X