• Danh từ

  (tôn giáo) tín đồ Thanh giáo (ở Anh)
  Người chặt chẽ về nguyên tắc
  Tímh từ
  (tôn giáo) (thuộc) Thanh giáo
  Chặt chẽ (về nguyên tắt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X