• Phó từ

  Gấp bốn
  Danh từ giống đực
  Sự tăng gấp bốn
  (đường sắt) sự đặt đường tư (thay đường đôi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X