• Tính từ

  Cộng hòa
  Constitution républicaine
  hiến pháp cộng hòa

  Danh từ giống đực

  Người theo chế độ cộng hòa
  đảng viên Cộng hòa (Mỹ)
  (động vật học) chim ri cộng hòa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X