• Tính từ

  Rút
  Muscle rétracteur
  (động vật học) cơ rút

  Danh từ giống đực

  (y học) banh co rút, banh đĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X