• Danh từ giống đực

  (cơ khí, cơ học) bộ giảm tốc
  (vật lý học) chất hãm
  Phản nghĩa Accélérateur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X