• Danh từ giống đực

    (lâm nghiệp) sự ướm gốc cây (để xem cây chặt ra có đúng là của gốc ấy không)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X