• Danh từ giống cái

  Vợt, raket
  Raquette de tennis
  vợt đánh quần vợt
  Raquette de ping-pong
  vợt đánh bóng bàn
  Để vợt (để lắp vào giày đi trên tuyết mềm)
  Bẫy dò (để bẫy chim)
  (thực vật học) cây xương rồng vợt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X