• Danh từ giống đực

  (luật học, pháp lý) sự chứa chấp, sự oa trữ
  Recel d'objets volés
  sự chứa chấp đồ ăn cắp
  Recel de malfaiteurs
  sự chứa chấp kẻ gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X