• Danh từ giống đực

  Sự xếp lại thang lương
  Sự xếp lại lương (cho một công chức)
  Sự điều chỉnh công tác (cho nhân viên không thích hợp với công tác cũ nữa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X