• Danh từ giống đực

  Sự tăng, sự gia tăng
  Recrudescence de fièvre
  sự tăng sốt
  Recrudescence de l'activité volcanique
  sự gia tăng hoạt động núi lửa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X