• Tính từ

  Chữa lại, sửa lại.
  Danh từ giống đực
  (văn học) người chữa, người sửa.
  ( hóa học) máy tinh cất.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X