• Danh từ giống đực

    (ngành in) sự nhắc khuôn ra
    (hàng hải) sự trục tàu đắm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X