• Danh từ giống cái

  (sinh vật học) sự sinh sản
  Reproduction sexuée
  sinh sản hữu tính
  reproduction asexuée
  sinh sản vô tính
  Sự in sao, sự sao chụp; bản in sao, bản sao chụp, bản sao
  (kinh tế) sự tái sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X