• Tính từ

  (luật học, pháp lý) (làm cho) hủy bỏ
  Circonstances rescindantes
  tình tiết (làm cho) hủy bỏ
  Danh từ giống đực
  (luật học, pháp lý) đơn xin hủy (bỏ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X