• Danh từ giống cái

    (kiến trúc) đình tròn
    (đường sắt) nhà kho nan quạt (để đầu máy xe lửa)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X