• Danh từ giống đực

  Suối, lạch, ngòi
  Rãnh lề đường (để nước mưa chảy vào cống)
  (nghĩa bóng) dòng ròng ròng
  (nghĩa bóng) chỗ nhơ nhớp; tình trạng đê hèn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X