• Phó từ

  Nghiêm khắc
  Punir sévèrement
  trừng phạt nghiêm khắc
  Nặng, nặng nề
  Sévèrement blessé
  bị thương nặng

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X