• Danh từ giống cái

  Phòng
  Salle d'audience
  phòng xử án
  Salle d'opération
  phòng mổ
  Salle d'attente
  phòng đợi
  Toute la salle applaudit
  cả phòng vỗ tay
  (từ cũ, nghĩa cũ) phòng khách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X