• Tiêu bản:Sardine

  Danh từ giống cái
  (động vật học) cá xác-đin
  (thân mật) lon hạ sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X