• Tiêu bản:Sari

    Danh từ giống đực
    Xari (y phục của phụ nữ ấn Độ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X