• Danh từ giống đực

    Sự rây; sự sàng
    Sự cho (thuyền) qua âu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X