• Tiêu bản:Saumons

  Danh từ giống đực
  (động vật học) cá hồi
  Thỏi (chì, thiếc...)
  Tính từ ( không đổi)
  (có) màu hồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X