• Nội động từ

    Nhảy nhót
    (nghĩa bóng) lắt nhắt; rời rạc (ý nghĩ, lời văn...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X