• Danh từ giống cái

    Nhà máy xà phòng
    Thảm xavonơri (sản xuất ở nhà máy xa-von-nơ-ri)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X