• Tính từ

  (toán học) vô hướng
  Grandeur scalaire
  đại lượng vô hướng
  Danh từ giống đực
  (động vật học) cá thần tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X