• Phó từ

  (một cách) khoa học
  Analyser scientifiquement
  phân tích một cách khoa học
  Phản nghĩa Empiriquement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X