• Tính từ

  Kinh viện
  Philosophie scolastique
  triết học kinh viện
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) dạy ở trường
  Méthode scolastique
  phương pháp dạy ở trường
  Danh từ giống đực
  Nhà triết học kinh viện
  (tôn giáo) học viên dòng tu
  Danh từ giống cái
  Triết học kinh viện
  Phương pháp kinh viện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X