• Tiêu bản:Scolopendre

  Danh từ giống cái
  (thực vật học) cây lưỡi hươu (dương xỉ)
  (động vật học) con rết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X