• Tính từ

  (địa lý, địa chất) (có) dạng xỉ
  Laves scoriacées
  dung nham dạng xỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X