• Danh từ giống đực

  (nghĩa xấu) dân cạo giấy, ký lục
  (sử học) thư lại ( Ai Cập)
  (sử học) thầy giảng giáo lý ( Do Thái)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X