• Danh từ giống đực

    (tôn giáo) viên thư lại
    Người tự tay viết (cho người ta đoán chữ)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X