• Tính từ

  scrofule
  scrofule
  Danh từ giống đực
  (y học) người bị tràng nhạc
  (y học) người tạng lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X